Играј за подарок ПОЈАДОК

ИГРАЈ ЗА ПОДАРОКП О Ј А Д О К

  • Внеси свои податоци
  • Кликни на копчето „Играм“
  • Погледни го видеото и
  • Одговори на 3 прашања

ПОДАРОК ПОЈАДОК ЗА 3 дена

КЛИКНИ ТУКА ЗА ДА ИГРАШ

Тројцата добитници ќе ги извлечеме по случаен избор во живо на нашата FB страница во недела 8.4.2018