Верувај, никогаш нема да добиваш информации од нас кои не ги посакуваш. Ниту, пак, ќе те контактираме доколку тоа не го посакуваш. Овој формулар е наменет само со една цел: ДА ТИ ПОМОГНЕМЕ.

Поздрав, Горан и Соња