Кратко објаснување за оваа програма погледнете на
ОВОЈ ЛИНК