Линијата наменски производи ви помага полесно да го контролирате здравјето со тоа што на телото му ја обезбедува специфичната нутриционистичка поддршка што му е потребна.

Наменски производи

Herbalifeline® Max

1,220 ден

Наменски производи

Immune booster

880 ден