Lifestyle challenge – ПАРИ

Секогаш важна работа во животов во денешницава: ПАРИ

И за да ги имаме, потребно е да ги заслужиме.
Кај 99% од сите нас, приходот е резултат на продадено време комбинирано со знаење, вештини и искуство. Моделот е вработување т.е. некој ни дава да сработиме работа за која не плаќа. Тој приход е плата или пари за продадено време и своја вредност. И платата е доволна за живот.

За да создадеме и оставиме во своите животи, потребен ни е профит, т.е. остатокот од приходот. Или со други зборови, нашата продадена вредност ни носи пари кои ги трошиме за живот, и тоа што ќе остане е профит. Да, многу поедноставено кажано, а експертите за економија и пари ќе ни дадат енциклопедија од знаење за детали и поточни толкувања. Но, за поединецот, … Ова е матрицата на размислување.

И клучната дилема: го трошиш своето време за ПЛАТА или за ПРОФИТ ?

Горан сподели свое искуство во нашата затворена FB група. Сподели и свои препораки. И решение за да си создадеш свој бизнис кој ќе ти овозможи профит преку 4 различни модели.

Погледни, коментирај, дознај повеќе за нашиот модел кој го користиме повеќе од 16 години, а постои повеќе од 43 години. Интернационален модел за свој бизнис и развој на претприемачки вештини присутен во 96 држави, достапен и за тебе.

Повели линк на кој можеш да се пријавиш и да дознаеш како со искористување на своето слободно време, 1-2 часа на ден, можеш и ти да си овозможиш дополнителен приход, профит и доживотна рента наследна на 3 свои поколенија.

👉 https://svojbiznis.com

Related posts